Kierunki badań nad językami specjalistycznymi w instytucie Lingwistyki Stosowanej

Prokop Izabela, Kic-Drgas Joanna
Redaktorzy: Stawikowska-Marcinkowska Agnieszka, Grzeszczakowska-Pawlikowska Beata
tytuł tomu zbiorowego: Języki specjalistyczne 2. Edukacja-perspektywy-kariera
strony: 28-39
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2019