Lecture note-taking as a construction of students

Owczarek Dorota
Redaktorzy: Aleksandrzak Magdalena
tytuł tomu zbiorowego: Języki specjalistyczne w lingwistyce stosowanej: między teorią i praktyką.
strony: 93-106
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2018