The language of hunting in translation – what is lost, what is saved. The problem of disappearing metaphors in LSP translation

Matulewska Aleksandra
Redaktorzy: Kic-Drgas Joanna, Zawacka-Najgeburska Marta
tytuł tomu zbiorowego: Fachsprachen in Didaktik und Translatorik: Theorie und Praxis / LSP in Teaching and Translation: Theory and Practice
strony: 173-187
język angielski
DOI: https://doi.org/10.3726/b15375/9PeterLang
typ: naukowy
obszar tematyczny: przekład, rok wydania: 2019