Kim jest surtitreur? O interdyscyplinarnym charakterze nowych form przekładu teatralnego

Czubińska Małgorzata
Redaktorzy: Woźnicka Marta, Stolarczyk-Gembiak Anna, Trojszczak Marcin
tytuł tomu zbiorowego: Zbliżenia 5: Językoznawstwo - Literaturoznawstwo – Translatologia
strony: 255-266
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: przekład, rok wydania: 2019