Lemmatisierung ausgewählter "neuer" Idiome. Eine lexikografische und korpusbasierte Studie.

Dziurewicz Elżbieta
Redaktorzy: Komenda-Earle Barbara, Nerlicki Krzysztof, Sztandarska Katarzyna, Kasjanowicz-Szczepańska Monika
tytuł tomu zbiorowego: Cogito, ergo sum - Wortschatz, Kognition, Text. Professor Ryszard Lipczuk zum 70. Geburtstag gewidmet.
strony: 173-186
tytuł oryginalny: Lemmatisierung ausgewählter "neuer" Idiome. Eine lexikografische und korpusbasierte Studie.
język niemiecki
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2019