Jerzy Bańczerowski in the World od Science

Łobacz Piotra
Redaktorzy: Łobacz Piotra, Nowak Piotr, Zabrocki Władysław
tytuł tomu zbiorowego: Language, Science and Culture
strony: 5-25
język angielski
typ: naukowy, rok wydania: 2009