Intertextuelle Relationen in der Hypertextstruktur

Maciejewski Marcin
Redaktorzy: Bartoszewicz Iwona , Szczęk Joanna, Tworek Artur
tytuł tomu zbiorowego: Germanistische Linguistik im interdisziplinären Gefüge II
strony: 145-152
język niemiecki
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2011