Ein Versuch einer textlinguistischen Analyse populärwissenschaftlicher Artikel. Präsentation der Analysekriterien und- ergebnisse

Woźniak Miłosz
Redaktorzy: Juszczyk Konrad, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Zabrocki Władysław
tytuł tomu zbiorowego: Język w Poznaniu. 2
strony: 225-239
język niemiecki
typ: naukowy, rok wydania: 2011