Interkulturowa kompetencja komunikacyjna z perspektywy nauczyciela języka angielskiego

Szczepaniak-Kozak Anna
Redaktorzy: Mackiewicz Maciej
tytuł tomu zbiorowego: Kompetencja interkulturowa w teorii i praktyce edukacyjnej
strony: 125-136
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: dydaktyka, rok wydania: 2010