Wywieranie wpływu na decyzje wyborców za pomocą środków werbalnych na przykładzie kampanii wyborczej

Szczepaniak-Kozak Anna
Redaktorzy: Chodubski A., Kacprzak Alicja
tytuł tomu zbiorowego: Społeczeństwo obywatelskie w Polsce a instytucjonalna rzeczywistość demokracji w jednoczącej się Europie
strony: 221-234
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2010