Re-construire le sens dans le texte traduit

Tomaszkiewicz Teresa
Redaktorzy: Górnikiewicz Joanna, Grzmil-Tylutki Halina, Piechnik Iwona
tytuł tomu zbiorowego: En quête de sens. Études dédiées à Marcela Świątkowska. W poszukiwaniu znaczeń. Studia dedykowane Marceli Świątkowskiej
strony: 604-614
język francuski
typ: naukowy, rok wydania: 2010