Les limites ou manque de limites de l’adaptation des dialogues filmiques 

Tomaszkiewicz Teresa
Redaktorzy: Serban Adriana, Lavaur Jean-Marc
tytuł tomu zbiorowego: Traduction et médias audiovisuels
strony: 51-69
język francuski
typ: naukowy, rok wydania: 2011