Retoryczne środki ekspresji i styl w pielgrzymich homiliach Jana Pawła II

Sakaguchi Alicja
Redaktorzy: Schiewe Jürgen, Lipczuk Ryszard , Nerlicki Krzysztof, Westphal Werner
tytuł tomu zbiorowego: Kommunikation für Europa II. Sprache und Identität
strony: 269-282
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2011