„Jak można tłumaczyć średniowieczną arabską prozę rymowaną na język polski – Makamy al-Haririego (1054-1122)”.

Michalski Marcin
Redaktorzy: Hejwowski Krzysztof, Szczęsny Anna, Topczewska Urszula
tytuł tomu zbiorowego: 50 lat polskiej translatoryki
strony: 473-488
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: przekład, rok wydania: 2009