Antropofonetyka: uwagi w sprawie ekologii narządów mowy o utrzymywania estetyczności publicznej przestrzeni dźwiękowej

Puppel Stanisław
Redaktorzy: Łobacz Piotra, Nowak Piotr, Zabrocki Władysław
tytuł tomu zbiorowego: Language, science and culture: essays in honor of professor Jerzy Bańczerowski on the occasion of his 70th birthday
strony: 301-315
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2009