Wpływ błędnego doboru ekwiwalentów leksykalnych na przebieg komunikacji w bilateralnym tłumaczeniu konsekutywnym

Jurewicz Magdalena
Redaktorzy: Hejwowski Krzysztof
tytuł tomu zbiorowego: Tłumaczenie. Leksyka, frazeologia, styl.
strony: 244-249
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2010