Podstawy lingwistyczne i fonetyczne testów słownych

Demenko Grażyna, Oleśkowicz-Popiel Magdalena
Redaktorzy: Obrębowski Andrzej
tytuł tomu zbiorowego: Wybrane zagadnienia z audiometrii mowy
strony: 77-91
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2011