Audiometria mowy w rehabilitacji chorych po wszczepach ślimakowych

Demenko Grażyna, Obrębowski Andrzej
Redaktorzy: Obrębowski Andrzej
tytuł tomu zbiorowego: Wybrane zagadnienia z audiometrii mowy
strony: 133-136
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2011