Prerequisites For Building An Intelligible HMM-based Speech Synthesis

Kuczmarski Tomasz
Redaktorzy: Kluszczyński Krzysztof
tytuł tomu zbiorowego: XII International PhD Workshop (OWD 2010)
strony: 281-284
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2010