Nowość, oryginalność i wartość produkcji językowych ucznia języków obcych

Blachowska-Szmigiel Marzena
Redaktorzy: Knieja Jolanta, Piotrowski Sebastian
tytuł tomu zbiorowego: Nauczanie języka obcego a specyficzne potrzeby uczących się : o kompetencjach, motywowaniu i strategiach
strony: 371-387
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2011