Vidobražennâ kategoriji genderu v „Galyc'ko-rus'kyh

Kosmeda Tetyana
Redaktorzy: Horoda Mirosława, Aleksiejenko M., Szutkowski Tomasz, Walter Harry
tytuł tomu zbiorowego: Frazeologia słowiańska w aspekcie onomazjologicznym, lingwokulturologicznym i frazeograficznym
strony: 694-699
tytuł oryginalny: Vidobražennâ kategoriji genderu v „Galyc'ko-rus'kyh
tłumacz: --
język ukraiński
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2012