Die Polenwahrnehmung der Deutschen. Eine Umfrage der deutschen Studierenden

Andrzejewska Joanna
Redaktorzy: Szczepaniak-Kozak Anna, Lankiewicz Hadrian, Wąsikiewicz-Firlej Emilia
tytuł tomu zbiorowego: Interkulturowość, kreatywność, refleksyjność w dydaktyce języków obcych
strony: 97-108
język niemiecki
typ: naukowy
obszar tematyczny: dydaktyka, rok wydania: 2012