Próba analizy filmu Takeshiego Kitano „Lalki”. Ku ekokokulturowej gnozie

Chałacińska Halina
Redaktorzy: Chałacińska Halina, Kropaczewski Krzysztof
tytuł tomu zbiorowego: W kręgu problemów ekologii kultury. Prace Humanistycznego Centrum Badań « Dyskurs Wielokulturowy »
strony: 71-78
tytuł oryginalny: Próba analizy filmu Takeshiego Kitano „Lalki”. Ku ekokokulturowej gnozie
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2011