Rosyjski postmodernizm w kontekście teorii pseudomorfoz kulturowych Oswalda Spenglera – na podstawie „Encyklopedii duszy rosyjskiej” Wiktora Jerofiejewa

Kropaczewski Krzysztof
Redaktorzy: Ksenicz Andrzej, Łuczyk Małgorzata
tytuł tomu zbiorowego: Ze studiów nad literaturami i językami wschodniosłowiańskimi
strony: 341-346
tytuł oryginalny: Rosyjski postmodernizm w kontekście teorii pseudomorfoz kulturowych Oswalda Spenglera – na podstawie „Encyklopedii duszy rosyjskiej” Wiktora Jerofiejewa
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2010