Lingvoaksiologičeskoe prostranstvo leksem, oboznačaŭščih nebesnye tela (na materiale frazeologičeskih edinic polskogo i russkogo âzykov)

Sitarski Andrzej
Redaktorzy: Horoda Mirosława, Aleksiejenko M., Szutkowski Tomasz, Walter Harry
tytuł tomu zbiorowego: Frazeologia słowiańska w aspekcie onomazjologicznym, lingwokulturologicznym i frazeograficznym
strony: 277-282
tytuł oryginalny: Lingvoaksiologičeskoe prostranstvo leksem, oboznačaŭščih nebesnye tela (na materiale frazeologičeskih edinic polskogo i russkogo âzykov)
język rosyjski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2012