Potencial sučasnoji leksykografiji i pregmalingvistyky v osmyslenni statusu konotatyvnyh grafem

Kosmeda Tetyana
Redaktorzy: Dubichynskyy Valdimir Vladimirovich, Reuther Tilmann
tytuł tomu zbiorowego: Slovo i slovar'= Vocabulum et vocabularium: Zbirnyk leksykografičnyh prac'
strony: 113-122
tytuł oryginalny: Potencial sučasnoji leksykografiji i pregmalingvistyky v osmyslenni statusu konotatyvnyh grafem
język ukraiński
typ: naukowy, rok wydania: 2011