Pomiędzy poetyką a polityką. Kilka uwag na temat sporu o Petera Handkego w latach 1996-2006 z perspektywy teorii systemów

Denka Andrzej
Redaktorzy: Białek Edward , Huszcza Krzysztof
tytuł tomu zbiorowego: Prześnione krajobrazy historii : rozprawy i szkice o twórczości Petera Handkego
strony: 223-239
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2012