The Consonants ž ~ ǧ in Kazakh

Jankowski Henryk
Redaktorzy: Podolak Barbara, Mańczak-Wohlfeld Elżbieta
tytuł tomu zbiorowego: Studies on the Turkic World : a Festschrift for professor Stanisław Stachowski on the occasion of his 80th birthday
strony: 41-50
język angielski
typ: naukowy, rok wydania: 2010