Zbiorowe doświadczenie cierpienia a motyw ukrzyżowania we współczesnej poezji arabskiej

Maśko Adrianna
Redaktorzy: Stańczak-Wiślicz Katarzyna
tytuł tomu zbiorowego: Zapisy cierpienia
strony: 195-204
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2011