Mowy andaluzyjskie - językowe dziedzictwo południa Hiszpanii

Wandas Paulina
Redaktorzy: Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Zabrocki Władysław
tytuł tomu zbiorowego: Język w Poznaniu. 1
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2011