Studia Germanica Posnaniensia

Redaktor naczelny: Karolak Czesław
Sekretarz redakcji: Waliszewska Karolina
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań
ISSN: 0137-2467