Investigationes Linguisticae

Redaktor naczelny: Zabrocki Władysław
Sekretarz redakcji: Juszczyk Konrad
Instytut Językoznawstwa
Poznań
http://inveling.amu.edu.pl/
typ: naukowe
ISSN: 1426-188X