Lingua Posnaniensis

Redaktor naczelny: Zabrocki Władysław
Sekretarz redakcji: Stroński Krzysztof
Walter de Gruyter
Poznań
http://www.degruyter.com/view/j/linpo
typ: naukowe
ISSN: 2083-6090