Studia Romanica Posnaniensia


Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań
ISSN: 0137-2475