Czas Kultury

Redaktor naczelny: Wasilewski Marek
Stowarzyszenie Czasu Kultury
Poznań
http://www.czaskultury.pl/
typ: naukowe
obszar tematyczny: literaturoznawstwo
ISSN: 0867-2148