Kwartalnik Neofilologiczny


Wydział Nauk Społecznych PAN
Warszawa
http://kn.czasopisma.pan.pl/
ISSN: 0023-5911