Homo Ludens

Redaktor naczelny: Surdyk Augustyn
Sekretarz redakcji: Ćwiklińska-Surdyk Dorota
Polskie Towarzystwo Badania Gier
Poznań
http://ptbg.org.pl/HomoLudens/
typ: naukowe
ISSN: 2080-4555