Studia Rossica Posnaniensia

Redaktor naczelny: Waligórska-Olejniczak Beata
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań
https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/1343
typ: naukowe
ISSN: 0081-6884