Studia Bliskowschodnie

Redaktor naczelny: Wilczura Aleksandra
AT Wydawnictwo
Kraków
http://www.studiabliskowschodnie.pl
typ: naukowe
ISSN: 1899-3761