Naukovyj visnyk Hersonsʹkogo derżavnogo universytetu: Seriâ „lingvistyka”

Redaktor naczelny: Oleksenko V.P.
Wydawnictwo Chersońskiego Uniwersytetu Państwowego
Chersoń
typ: naukowe
obszar tematyczny: językoznawstwo
ISSN: 2413-3337