Studia Ukrainica Posnaniensia

Redaktor naczelny: Horniatko-Szumiłowicz Anna
Sekretarz redakcji: Małecki Łukasz
Instytut Filologii Rosyjskiej UAM
Poznań
http://pressto.amu.edu.pl/index.php/sup
typ: naukowe
ISSN: 2300-4754