Etnolingwistyka

Redaktor naczelny: Bartmiński Jerzy
Wydawnictwo UMCS
Lublin
http://www.umcs.pl/pl/etnolingwistyka.htm
typ: naukowe
obszar tematyczny: językoznawstwo
ISSN: 0860-8032