Linguistische Treffen in Wrocław

Redaktor naczelny: Bartoszewicz Iwona
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Wrocław
ISSN: 2084-3062