Hemispheres. Studies on Cultures and Societes

Redaktor naczelny: Zdanowski Jerzy
Warszawa
http://www.iksio.pan.pl/index.php/pl/dzialalnosc-wydawnicza/czasopisma/hemispheres
typ: naukowe
ISSN: 0239-8818