Лінгвостилістичні студії

Redaktor naczelny: Bogdan S.K.
Sekretarz redakcji: Стефанский Евгений
Wydawnictwo Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki
Łuck
http://lingvostud.at.ua/
typ: naukowe
obszar tematyczny: językoznawstwo
ISSN: 2413-0923