Studia Sociologica


Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Kraków
http://www.ifis.up.krakow.pl/studia_sociologica/index.php
typ: naukowe
ISSN: 2081-6642