Język. Komunikacja. Informacja.

Redaktor naczelny: Koutny Ilona
Rys
Poznań
http://http://jki.amu.edu.pl/
typ: naukowe
obszar tematyczny: językoznawstwo
ISSN: 1896-9585