Social Semiotics


Routledge

https://www.tandfonline.com/toc/csos20/current
typ: naukowe
obszar tematyczny: językoznawstwo
ISSN: 1035-0330