Synchronic and Diachronic Aspects of Ergativity in Indo-Aryan

Stroński Krzysztof
Tytuł oryginalny:
język angielski
wydanie
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Seria Językoznawstwo, nr: 31
liczba stron: 242
Projekt: Synchroniczne i diachroniczne aspekty ergatywności w hindi
typ: monografia
funkcja: habilitacja
wyróżnienie: nagroda
Poznań 2011
ISBN: 978-83-232-2206-4