Latviešu valoda studentiem. Mācību līdzeklis latviešu kā svešvalodas apguvei

Klēvere-Wälchli Inga, Nau Nicole
język łotewski
wydanie
Latviešu valodas aģentūra
liczba stron: 280
typ: podręcznik akademicki
Rīga 2012
ISBN: 978-9984-815-65-7